Klik hier voor:

 

AOW stijgt, maar niet te vroeg gejuicht

Volgens voorspellingen van ABN AMRO zal de AOW in 2020 met 8,3 procent stijgen. Als de cijfers kloppen, wordt het de grootste stijging sinds 1998.De AOW is gekoppeld aan de stijging van de cao-lo... lees meer

Overzicht van acties

Op social media klinkt veelvuldig de roep om actie tegen de rekenrente.Op dit moment zijn er verschillende activiteiten in voorbereiding. Als service aan de lezers van Loon voor Later zetten we d... lees meer

KNVG nieuwsbrief 15 oktober 2019

Onderstaande nieuwsbrief voortaan in uw mailbox ontvangen?... lees meer

Oproep aan kabinet om de pensioenregels te veranderen

Veertig hoogleraren, oud-bestuurders van pensioenfondsen en voormalige topmanagers uit het bedrijfsleven roepen de politici in Den Haag in een brief aan alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer op... lees meer

DNB gelooft sterk in het eigen gelijk

De Nederlandsche Bank houdt hardnekkig vast aan het FTK (Financieel Toetsingskader) om de dekkingsgraad van pensioenfondsen vast te stellen. Dat rekenmodel is bedacht door beleggers op de manier, zoal... lees meer

Econoom Steve Keen: beleid ECB is een nachtmerrie

De Australische econoom Steve Keen die als een van de weinigen de vorige kredietcrisis voorspelde, vindt het monetaire stimuleringsbeleid van de Europese Centrale Bank levensgevaarlijk. Hij zegt... lees meer

In de pensioendiscussie stelt Rutte zich op als een dogmaticus

Geen geld genoeg in de pensioenpotten om jong en oud de komende jaren een goed pensioen te garanderen? Onzin, zegt Coen Teulings, hoogleraar economie en voormalig directeur van het Centraal Planbureau... lees meer

Dekkingsgraad van 98 naar 101 procent

De dekkingsgraad van pensioenfondsen is in september licht gestegen, maar nog steeds zo laag dat voor veel gepensioneerden korting dreigt.Pensioenadviseur AON heeft berekend dat de gemiddeld... lees meer

Corien Wortmann (ABP) legt uit waarom korten op pensioenen onzin is

Speelde ze tot nu toe in de discussie over al dan niet korten een onzichtbare rol op de achtergrond, ineens is Corien Wortmann, bestuursvoorzitter van het ABP de held van gepensioneerd Nederland. Ze i... lees meer

Toon meer berichten