Klik hier voor:

 

RTL: dreigen met pensioenkorting is een loos gebaar

Er komt helemaal geen pensioenkorting: dat zegt de redactie van zakenzender RTL-Z. Het dreigen met pensioenkorting is deel van een ingewikkeld politiek steekspel, maar uiteindelijk zal niema... lees meer

De discussie rond het Nederlandse pensioenstelsel (1500 miljard euro vermogen) hangt van drogredenen en frames aan elkaar. De belangrijkste mythes werden door pensioendeskundige Rob de Brouwer ontkrac... lees meer

Ongekende verhoging van de energienota

Door hogere belastingen valt de gas- en stroomrekening dit jaar aanzienlijk hoger uit. De energienota van een gemiddeld huishouden gaat dit jaar met ongeveer 330 euro omhoog. Nog nooit eerder was er s... lees meer

Ouderen met alleen AOW hebben het moeilijk

3 procent van de ouderen in Nederland leeft volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau onder de armoedegrens. De half miljoen ouderen die alleen moeten rondkomen van AOW hebben het niet breed. Rondko... lees meer

KNVG/NVOG reiken (onder voorwaarden) de minister de hand

Korting van de pensioenen van tafel, verhoging van de pensioenen door te indexeren en een rem op de verhoging van de AOW-leeftijd. Als aan die voorwaarden wordt voldaan kan het overleg over hervorming... lees meer

Met minder strenge overheidsregels zouden pensioenfondsen meer verdienen

Volgens het Algemeen Dagblad lopen pensioenfondsen door strenge overheidsregels miljarden aan inkomsten mis. Dat komt omdat ze door de overheid gedwongen worden te beleggen in overheidsobligaties die... lees meer

Afschaffen doorsneepremie: Wie zal dat betalen?

Als minister Koolmees de ‘doorsneepremie’ afschaft –een door D66 gekoesterde wens- zal dat de Nederlandse gepensioneerden tussen de 60 en 100 miljard euro kosten. Het is een hard gel... lees meer

Minister: dan maar zónder de vakbeweging

Het kabinet lijkt af te stevenen op een confrontatie met de vakbeweging nu minister Koolmees voorbereidingen treft voor een hervorming van het pensioenstelsel buiten vakbeweging en werkgeversorganisat... lees meer

Dalend vertrouwen van ouderen is slecht voor de economie

Het vertrouwen van ouderen in de economie daalt en is inmiddels omgeslagen naar negatief. Ouderen zijn vooral somber over hun eigen financiële situatie. Die somberheid stijgt met de leeftijd. Dit... lees meer

Toon meer berichten