Overheid zelf kleedt pensioenstelsel uit

donderdag 7 mei 2015
Thema's:  Blog

Hoogleraar Bernard van Praag:

Netto-loon, auto van de zaak. Het lijken voor jongere werknemers belangrijkere thema’s dan het regelen van hun pensioen. Laten we het aan de jongeren zelf over dan zijn ze te laat met het regelen van hun “inkomen voor later”. Dat zegt oud-hoogleraar economie  Bernard van Praag in NRC van 6 mei 2015.

Verplichtstelling handhaven
Jongere werknemers gaan zich pas na hun 50ste druk maken om hun pensioen en dat is te laat. Daarom is het voor behoud van welvaart essentiëel dat pensioenregelingen verplicht gesteld worden. De werknemer op zijn beurt moet er van op aan kunnen dat de pensioenafspraken ook inderdaad worden nagekomen. En daar kunnen werknemers niet zeker van zijn zegt van Praag,  omdat de overheid een dubbelrol heeft.

Dubbele loyaliteit
Enerzijds moet de overheid zorgen voor het nakomen van afspraken anderzijds heeft de overheid als grote werkgever ook belang bij het matigen van de loonkosten. De laatste jaren slaat de balans door naar de overheid als werkgever. Door die dubbelrol gaat het kabinet al jarenlang akkoord met een pensioenpremie die niet kostendekkend is.

Pensioenpremie is te laag
Volgens Van Praag is de huidige pensioenpremie 10% te laag. “De overheid heeft een nieuwe bron van lastenverlichting ontdekt”, zegt hij.  Dit onder het motto dat het pensioenstelsel “onhoudbaar” is geworden.

Bedrijven zijn blij
“Bedrijven in de private sector hebben deze boodschap in dank overgenomen”. Het is de overheid zelf die het pensioenstelsel onttakelt, aldus Van Praag. Door de pensioenpremie kunstmatig laag te houden. Gevolg daarvan is dat gepensioneerden niet meer kunnen rekenen op prijscompensatie. En ook door het rendement van pensioenfondsen kunstmatig lager voort te stellen dan overeenkomt met de werkelijkheid. Het kabinet doet alsof pensioenfondsen slechts 2% rendement maken, terwijl dit in feite gemiddeld 7% is.

Buiten de deur
Partijen die zich tegen dit overheidsbeleid verzetten worden volgens Van Praag bewust buiten de discussie gehouden 
Reageer op dit item