Overheid misleidt gepensioneerden

maandag 21 augustus 2017
Thema's:  Blog

De overheid is veel te somber over de pensioenfondsen. Wie met gezond verstand naar de toekomst kijkt, ziet dat er vaak genoeg rendement gemaakt wordt om de komende jaren aan alle verplichtingen te voldoen. Het geldt ook voor toekomstige generaties, mits die voldoende premie betalen.
De juistheid van deze stelling wordt opnieuw bewezen. Nu door Rob de Brouwer, voorzitter van de vereniging van gepensioneerden van Hoogovens.

Geld kan niet op
Het pensioenfonds van Hoogovens kan de komende 60 jaar met gemak alle pensioenverplichtingen nakomen en houdt dan nog geld over, zo heeft Rob de Brouwer berekend aan de hand van het jaarverslag. Er is dan ook nog geld om te indexeren (verhogen). Dat zijn heel andere berichten, dan het door de overheid in het leven geroepen frame dat het pensioenstelsel aan de rand van de afgrond balanceert.

Onderbouwing
Als onderbouwing nemen we hieronder de berekeningen over die Rob de Brouwer los liet op vermogen, rendement en verplichtingen van het Hoogovens-pensioenfonds.

Jaarverslag
Uit het Jaarverslag van dit pensioenfonds blijkt dat de bij elkaar opgetelde verplichtingen voor de komende 60 jaar worden berekend op bijna 10 miljard euro. Een hoop geld. Maar die verplichtingen worden gedekt door een belegd vermogen van ruim 8 Miljard. Dus alles wat dit pensioenfonds in kas moet hebben om aan alle verplichtingen te voldoen over de komende 60 jaar is nu al voor 80% aanwezig.

Nog een beetje bijverdienen
De komende jaren moet dit pensioenfonds dus nog ruim 1,7 miljard verdienen om aan alle verplichtingen te voldoen. Daarvoor moet een rendement gemaakt worden van 0,94% per jaar. De verwachtingen van het pensioenfonds zijn veel rose-kleuriger. Men denkt de komende 15 jaar een rendement van 5% per jaar te kunnen realiseren.
Met andere woorden; de gepensioneerden van Hoogovens hoeven zich geen zorgen te maken, het geld klotst tegen de plinten. Goedbeschouwd is er voldoende in kas om de pensioenen ook nog wat te verhogen. Natuurlijk komen er nog verplichtingen bij, maar daar staan ook weer premie-inkomsten tegenover. 

Pensioenfonds zelf is somber
Toch is het Hoogovens-pensioenfonds in zijn berichtgeving naar buiten somber. En dat is niet gelogen.... Het verschil: Rob de Brouwer kijkt naar realistische cijfers en de voorzitter van het fonds mevrouw Rita van Ewijk maakt dezelfde berekeningen met regels die door de overheid zijn verzonnen en weinig met de werkelijkheid van doen hebben. Het zijn dus twee werkelijkheden naast elkaar, waardoor de pensioendiscussie onnodig wordt getroubleerd.

We rekenen onszelf arm
Rob de Brouwer in zijn commentaar in het blad VOHM-Nieuws: “Hier ziet u in een notendop het probleem van het Nederlandse pensioenstelsel. We zijn zo rijk dat we niets te vrezen hebben voor de toekomst. Maar we rekenen onszelf arm, waardoor we veel te veel geld in kas houden en gepensioneerden niet krijgen waar ze recht op hebben”.03-09-2017 17:17

Zie mijn artikel: https://www.hr-kiosk.nl/rubrieken/is-de-roep-om-een-nieuw-pensioenstelsel-een

23-08-2017 13:51

De levensverwachting van de Nederlander wordt volgens mij ook extreem hoog gehouden om de AOW leeftijd op te krikken. De gemiddelde leeftijd van een politieagent ligt op67. Weinig pensioen dus

22-08-2017 11:00

De generatie volgend op de nu gepensioneerde generatie heeft veel van de ouders gekregen en zullen ook rijkelijk bedeeld worden met pensioenuitkeringen die nu onterecht stagneren. Deze volgende generatie is wel de beleidbepalende factor die er voor zorgt dat er gekort wordt op de pensioenen van de afgelopen 9 jaar.

 
Reageer op dit item