Oeso: Nederlandse pensioenstelsel (bijna) beste ter wereld

Thema's:  Blog

Er is geen dossier waar een grotere mist omheen hangt dan het pensioendossier. Het gaat niet goed met het Nederlandse pensioenstelsel en daarom moet het anders, zeggen de hervormers, vertegenwoordigd in Rutte III. Het gaat uitstekend, er hoeft niets te veranderen vinden de voorstanders van het op solidariteit gebaseerde Nederlandse pensioenstelsel. Het is vrijwel niet mogelijk een onafhankelijk oordeel te vinden over de staat van de Nederlandse pensioenen. Daarom hier nog maar eens een poging een inzicht te geven in de actuele stand van zaken, gebaseerd op een aantal recente actuele rapportages.

Wat vindt de OESO van ons pensioenstelsel?
De OESO, internationale organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling heeft vrijdag 20 oktober 2017 een rapport uitgebracht, waaruit blijkt dat Nederlandse pensioenfondsen relatief een hoge opbrengst behalen met hun beleggingen. In 2016 was het gemiddelde rendement 7,2%. Daarmee staan de Nederlandse pensioenfondsen in de top 3 van best scorende organisaties. Binnen de OESO (35 landen) doen alleen Polen en Ierland het beter.

Verlies uit crisis is goedgemaakt
De OESO stelt vast dat de financiële verliezen die tijdens de crisis werden geboekt, inmiddels zijn terugverdiend. Wel blijft de lage rente druk uitoefenen op rendementen van obligaties, waarin ook Nederlandse pensioenfondsen in ruime mate hebben belegd om zo min mogelijk risico te lopen.

Door rentestijging wordt het beter of....toch niet?
Nu de Europese Centrale Bank heeft aangekondigd het monetaire financieringsbeleid (drukken van geld) langzaam te zullen afbouwen gaat de rente mogelijk verder stijgen. Enerzijds is dat goed voor de pensioenfondsen, omdat daarmee hun dekkingsgraad zal stijgen. Maar rentestijging heeft als nadeel dat de obligaties, waarin pensioenfondsen hebben geïnvesteerd minder waard worden. De OESO is bang dat pensioenfondsen risicovoller zullen gaan beleggen om dit verlies te compenseren.

Slim beleggingsbeleid
Nederlandse pensioenfondsen beleggen het grootste deel van hun vermogen in het buitenland. De vorige minister van economische zaken Kamp gaf aan, dat hij liever heeft dat ze meer in de Nederlandse economie investeren. Maar gezien de hoge rendementen die ze halen, lijken pensioenfondsen het gelijk aan hun zijde te hebben wat betreft de internationale spreiding van hun beleggingen.

Verlies, maar vooral op papier.....
Hoewel de pensioenfondsen deze dagen mooie cijfers en stijgende dekkingsgraden presenteren blijft het Weekblad Elsevier somber. Het blad geeft daarvoor deze verklaring: een flink deel van het rendement dat pensioenfondsen de afgelopen jaren hebben gemaakt komt juist door de dalende rente. Dat werkt zo, zegt Elsevier: obligaties geven rente en als de rente daalt, worden oude obligaties met een hogere rente meer waard. Daardoor haalde het ABP vorig jaar een rendement op haar obligatieportefeuille van 5,5%. De pensioenfondsen voor metaal en techniek PME en PMT, die veel meer van hun geld in obligaties belegden (bijna de helft) claimden vorig jaar zelfs een rendement van 10 en 11,5%. Maar nu de rente weer stijgt worden andere vormen van beleggen populair en daalt de waarde van de obligatieportefeuille. Daardoor leed het ABP in de eerste 9 maanden van 2017 volgens Elsevier een verlies van 1,5 miljard euro op obligaties.  Daar komt nog verlies op andere producten (derivaten) bij. Stond het ABP vorig jaar rond dezelfde tijd nog op een plus van 11 miljard op deze beleggingen, door de stijgende rente leidt het ABP in totaal een verlies van 3,9 miljard euro.  

De 4 grootste pensioenfondsen van Nederland (ABP, zorgfonds PFZW, PMT en PME) melden allemaal verliezen op hun obligaties in de eerste 9 maanden van dit jaar. Het gaat om 10 miljard euro aan pensioengeld dat zo zou zijn “verdampt”, maar alleen op papier, nauwelijks in werkelijkheid.

Zal de dekkingsgraad verder stijgen?
Waar Elsevier minder aandacht aan besteedt is dat door de stijgende rente wel minder vermogen nodig is voor de verplichtingen. Of dit gegeven in samenhang met het beleggingsbeleid van de fondsen de dekkingsgraden verder kan laten stijgen zal de nabije toekomst uitwijzen.

Ons pensioenstelsel (bijna) het beste ter wereld
Internationaal staat Nederland nog altijd op de tweede plaats van de jaarlijkse Global Pension Index van adviesbureau Mercer. Denemarken staat bovenaan, maar het verschil met Nederland wordt kleiner. De Global Pension Index vergelijkt sinds 2009 de pensioenstelsels van landen over de hele wereld en is gebaseerd op 3 elementen: toereikendheid, toekomstbestendigheid en integriteit. 

Conclusie
Het gegoochel met cijfers ten spijt: wat de Nederlandse pensioenen betreft is het glas volgens internationale waarnemers dus vrijwel vol.....

Bovenstaande samenvatting is gebaseerd op de volgende bronnen:

Michiel van Dorp, www.businessinsider.nl

Elsevier Weekblad

Mercer, Linda Welther, 23 oktober 2017.30-10-2017 19:39

We houden toch zo of?

 
Reageer op dit item