Korting op pensioenen is niet nodig

maandag 24 oktober 2016
Thema's:  Blog

De aanstaande korting op de pensioenen is onnodig. Tot die conclusie komt Rob de Brouwer, econoom en oud-directeur van Hoogovens in een artikel in De Volkskrant (21 oktober 2016)

Rendement
Een jaarlijks rendement van 1,45% is voor het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (het pensioenfonds van de ambtenaren) voldoende om alle pensioenuitkeringen van nu en voor de toekomst te kunnen garanderen, aldus Rob de Brouwer.

Kabinet is niet realistisch
Hij verwacht dat het ABP dit gemiddelde rendement de komende 60 jaar met gemak zal realiseren. Het rendement was de afgelopen 15 jaar gemiddeld 6%.
De rekenmethodiek die de overheid gebruikt om de dekkingsgraad van pensioenfondsen te berekenen is volgens hem onrealistisch. “In feite zegt het kabinet: ik geloof niet dat u de komende decennia meer dan 1% rendement maakt”.

Argumenten slecht onderbouwd
Het ABP bereidt pensioengerechtigden op dit moment voor op een verlaging van hun pensioenuitkering. Die kan mogelijk oplopen tot 10%. Als je zo’n ingreep overweegt, moet die minstens goed onderbouwd worden, vindt de oud-Hoogovens-directeur 
“Uitgaan van een toekomstig rendement van 6% is lichtzinnig. Maar als zo’n 1,5% genoeg is om aan alle verplichtingen te voldoen, dan lijkt me een korting volstrekt ongerechtvaardigd”. 
Reageer op dit item