Kabinet wil “doorsnee-premie” afschaffen

woensdag 13 juli 2016
Thema's:  Blog

Het kabinet wil de veel bekritiseerde “doorsnee”-premie in het pensioenstelsel afschaffen. Dit is de premie, die zowel oudere als jongere deelnemers voor hun komende pensioen betalen. Er bestaat al lange tijd veel kritiek op, omdat jongeren met dit systeem te veel premie betalen en oudere deelnemers naar verhouding te weinig. Althans in de visie van het kabinet. Zo zou er geld van jong naar oud stromen

Naar wie gaat het voordeel?
Als een jonge werknemer premie betaalt rendeert die premie langer, dan wanneer iemand op oudere leeftijd toetreedt tot het pensioenstelsel, zo luidt de redenering. Zo zouden jongeren netto meer bijdragen dan oudere deelnemers. Er zijn ook deskundigen die erop wijzen, dat dit bij de huidige lage rente niet zoveel meer uitmaakt. Ze wijzen er op, dat veel jonge werknemers een veel te lage pensioenpremie betalen in relatie tot de  verwachtingen die ze in de toekomst hebben.  Er stroomt op dit moment daardoor geld van ouderen naar jongeren, zo zeggen ze.

Nadelig voor 45 plus
In de overwegingen van het kabinet komen deze argumenten niet voor. Het kabinet denkt dat de doorsneepremie in 2020 afgeschaft kan worden. Omdat dit werkenden die dan tussen de 45 en 67 jaar zijn ernstig benadeelt, moet deze generatie enigszins gecompenseerd worden voor hun pensioenverlies. Dat kan door aan alle werkenden gedurende 10 tot 25 jaar een iets hogere pensioenpremie te vragen, aldus het kabinet.

Kabinet wil de vingers niet branden
Verder heeft het kabinet besloten de vingers niet te branden aan een “hervorming” van het pensioenstelsel. Die titanenklus laten VVD en PVDA over aan het volgende kabinet.  Dan moet er een besluit genomen worden of het stelsel blijft zoals het nu is of vervangen wordt door een systeem waarin de deelnemers ieder een eigen pensioenpotje opbouwen. Over de vraag of het de ene of de andere keuze moet worden zijn de meningen in pensioenland sterk verdeeld.

 14-07-2016 17:47

Het doel voor het overschakelen naar een andersyste is op termijn de pensioenpremie te verlagen. Wat ook blijkt uit de toelichting op de transitiekosten die terug worden verdiend door lagere pensioenkosten. Een berekenings overzicht kan zelf maken op: Http://www.software-pensioen.nl Arnoud Bosch Vereninging Docenten Assurantie- Bankleer (VDAB)

 
Reageer op dit item