Geld klotst tegen de plinten

woensdag 11 januari 2017
Thema's:  Blog

Er is een interessante wending in de pensioendiscussie: werd tot eind vorig jaar veelvuldig de ondergang van ons huidige pensioenstelsel voorspeld (het zou onbetaalbaar zijn), nu er zijn steeds meer aanwijzingen dat deze visie toe is aan een stevige herijking.

Toekomst 
De paniek is onnodig, zo blijkt uit een column van hoogleraar economie (en ex-directeur van het CPB) Coen Teulings in NRC. Het gaat goed met de pensioenfondsen. Met een paar wijzigingen is het huidige stelsel gemakkelijk toekomstbestendig te maken.
Eerder al berekende econoom Ad Broere dat het ABP, pensioenfonds van de ambtenaren zoveel vermogen heeft, dat het de komende 20 jaar moeiteloos alle verplichtingen kan nakomen. Als het pensioenfonds over 20 jaar geliquideerd zou worden, dan zouden er nog steeds miljarden in kas zijn.

Hoe staat PME er voor?
De berichten stimuleren onze lezers om ook de positie van hún pensioenfonds te onderzoeken. Zo ontvingen we een berekening met betrekking tot het pensioenfonds PME van de Metalektro, die we hieronder met u delen:

 • Aantal rechthebbenden in  2011:  610.000.
 • In 2015: 615.000 .  
 • Pensioenvermogen 2011:  26 miljard.
 • Pensioenvermogen 2015: 40 miljard.. 
 • Cumulatief premie inkomen  5.094 miljoen,
 • Cumulatief rendement 12.589 miljoen, samen 17.683 miljoen.  
 • Cumulatieve uitkeringen 5.905 miljoen. 
 • Overschot rendement en inkomen over uitkeringen 11.778 miljoen. 

En dat in slechts 5 jaar tijd!  
Het gaat dus heel slecht met de fondsen!!!  
Als de uitkeringen vanwege toegepaste indexatie 10% hoger zouden zijn geweest was het overschot nog steeds 11 miljard geweest!   

ABP
Bij het ABP (en die klagen nogal in opdracht van Dijsselbloem) eenzelfde beeld. Zelfs in een slecht beleggingsjaar als 2015 ziet het er als volgt uit:  

 • Premie inkomsten 7.842 miljoen. 
 • Beleggingsrendement  9.573 miljoen, samen 17.415 miljoen. 
 • Uitkeringen 10.229 miljoen. 

Een overschot van 7.184 miljoen Als gevolg van e.e.a. ook hier een groei in het pensioenvermogen sinds 2011 van 45% bij een stabiel aantal rechthebbenden.  

Cijfers checken?
Wilt u de cijfers van PME checken, ga dan naar: www. Metalelektropensioen.nl  onder downloads06-01-2017 11:32

Het geld is al gepland voor Super Mario( ex jp morgan ) de politiek is er niet voor ons maar wij zijn er voor de politiek, de moraal van dit verhaal, slaven creeeren

05-01-2017 20:24

Ja en vergeet het glazenbol kijken niet, wat ingegeven wordt door het Kononklijke Actuarieel Agentschap, de levenstafel wordt gemanipuleerd met 0.3 jaar meer levensverwachting per levensjaar. In 1950 werden mannen gemiddeld 70 jaar oud, nu in 2017 ca. 80 jaar oud. Dit klopt! Echter nu worden we over 40 jaar geprognotiseerd 98 jaar gemiddeld oud. Het kabinet doet aan waarzeggerij..

05-01-2017 15:23

Ik wist het al Eeeerder.

 
Reageer op dit item