D66

donderdag 2 maart 2017
Thema's:  Blog

We lazen van D66 “het verkiezingsprogramma voor laaggeletterden”, zodat we de taal van deze partij zeker zouden begrijpen. We vonden evenwel geen letter over pensioenvoorzieningen. En over ouderen gaat het in het D66 verkiezingsprogramma alleen in relatie tot gezondheid. D66 is naar ons idee een partij voor 30+ met weinig oog voor de mensen die niet meer economisch actief zijn, maar wel de basis legden voor de huidige welvaart. Om te achterhalen hoe D66 tegen de pensioenen aankijkt gingen we naar www.pensioenleugen.nl. Deze site publiceert een antwoord, dat D66 schreef aan een willekeurige kiezer, die wilde weten hoe de partij tegen het pensioenstelsel aankijkt.
Het komt erop neer, dat D66 een heel ander pensioenstelsel wil met een grotere individuele vrijheid, individuele pensioenpotjes en een grotere rol van de vrije markt (lees commerciële verzekeringsmaatschappijen).
D66 wil dat iedere pensioendeelnemer een beleggingsmix krijgt die bij zijn of haar leeftijd past. Die beleggingsmix betekent dat er met het geld van jongeren grotere risico’s genomen kunnen worden (ze hebben meer tijd om tegenvallers te repareren) dan met het geld van ouderen. Zo wordt het pensioenstelsel minder gevoelig voor renteschommelingen. Uit het D66-standpunt is niet af te leiden wat uiteindelijk de (minimale) hoogte van een pensioenuitkering kan of moet zijn.
De democraten willen dus afscheid nemen van het huidige stelsel, maar zijn nogal onduidelijk over wat ervoor in de plaats komt. De pensioenen hebben bij de democraten simpelweg geen prioriteit.

Afgelopen 4 jaar
De afgelopen 4 jaar heeft D66 er geen blijk van gegeven geïnteresseerd te zijn in ouderen. Adviseurs van de partij schilderden in de publiciteit voortdurend een roetzwart beeld van het huidige pensioenstelsel, dat op instorten zou staan. 
Dat op de pensioenen mogelijk gekort moet worden is mede toe te schrijven aan nieuwe pensioenregels die het kabinet op 1 januari 2015 doorvoerde met steun van D66. 
Bij de algemene beschouwen in de eerste kamer (2017) hoorde D66 bij de partijen die aangaven er niets voor te voelen om de komende kortingen op de pensioenen te voorkomen. 
In de achterban van D66 vinden we hardcore tegenstanders van dit pensioenstelsel. 
Ze zeggen dat ouderen de pensioenen van jongeren opeten, terwijl op dit moment het omgekeerde het geval is, omdat de huidige werkenden te weinig premie betalen voor het pensioen waarop ze recht denken te hebben. D66 wekt de indruk de “vrije markt” een grotere rol toe te dichten in het pensioen-nieuwe-stijl. Dit neoliberale denken heeft naar ons idee de ouderen weinig goeds gebracht. Denk ook maar eens aan de ontwikkelingen in de zorgsector.

Standpunten in het kort:
•    D66 wil af van het huidige pensioenstelsel
•    Werknemers moeten individuele pensioenpotjes krijgen.
•    D66 wil af van het sparen in een grote pot, het moet duidelijker worden wat het eigendom per individuele deelnemer is.
•    Werknemers moeten zelf kunnen kiezen bij welk pensioenfonds ze zich aansluiten.
•    Pensioendeelnemers moeten pensioengeld kunnen gebruiken om hun hypotheek af te lossen.
•    Bij hun pensionering moeten pensioendeelnemers in één keer een deel van hun pensioen uitgekeerd krijgen.
•    Er mag geen geld van jong naar oud vloeien.
•    Het moet voorzelfstandigen gemakkelijker worden om voor hun pensioen te sparen, maar het mag geen verplichting zijn.

Voor zowel het achterliggende pensioenbeleid als de toekomstige pensioenplannen krijgt D66 van ons een rode duim omlaag.

Verantwoording 2 rode duimen.....

Half februari hebben de Jonge Democraten, de jongerenorganisatie van D66, een Youtube-video geplaatst, waarin ze fel afstand nemen van het politieke standpunt van de pro-pensioen-partijen 50PLUS, SP en PVV, die zoeken naar mogelijkheden om gepensioneerden te geven waarop ze recht hebben. In die video beweren de Jonge Democraten, dat het uitvoeren van de plannen van deze 3 partijen zal leiden tot een aantasting van hun pensioen met 30%. Wie die redenering leest en er de werkelijke berekeningen van het Centraal Planbureau naast legt kan alleen meer concluderen dat de jongeren van D66 doen aan bewuste misleiding met als gevolg dat jong tegen oud wordt opgezet. Tot nu toe heeft D66 geen afstand genomen van dit spelbederf rond de pensioenen en daarom krijgt deze partij als enige partij twee rode duimen omlaag. 

  
Reageer op dit item