Christen Unie

zondag 22 januari 2017
Thema's:  Blog

Verkiezingsprogramma
De Christen Unie wil een goed en houdbaar pensioenstelsel en een eind aan de tweedeling tussen jong en oud. Het is ons niet duidelijk wat met die tweedeling precies bedoeld wordt.
De partij besteedt in het verkiezingsprogramma maar weinig woorden aan dit onderwerp. De CU wil een hervorming van het stelsel: persoonlijke pensioenpotjes, verplichte deelname en collectieve risicodeling.
Gepensioneerden worden door deze verandering niet in koopkracht geraak.t, zegt de Christen Unie in het verkiezingsprogramma.

Afgelopen 4 jaar
De Christen Unie steunde de totstandkoming van de huidige pensioenregels (nFTK, december 2014), die voor gepensioneerden bij nader inzien nadelig uitpakten.
D.w.z.: het stelsel bracht niet de verwachte “rust”, de dekkingsgraad van pensioenfondsen daalde en er dreigt het gevaar van pensioenkortingen.
Een motie van 50PLUS, ingediend bij de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer (2016) om pensioenkortingen te voorkomen werd door de Christen Unie niet gesteund.
Het pleidooi van 50PLUS om de regels zodanig te wijzigen, dat pensioenkortingen voorlopig niet nodig zijn had evenmin de steun van de Christen Unie.
Volgens de organisaties van gepensioneerden is de koopkracht van ouderen de afgelopen jaren fors gedaald, ook omdat de pensioenuitkeringen al lange tijd niet meer zijn aangepast.
De Christen Unie heeft in de achterliggende periode geen moeite gedaan om de pijn voor gepensioneerden, veroorzaakt door het uitblijven van indexering, te verzachten.

Standpunten in het kort:

  • Pensioendeelnemers moeten in de toekomst zelf hun pensioenfonds kunnen kiezen .
  • Een deel van de pensioenopbouw moet gebruikt kunnen worden voor het afbetalen van het huis.
  • Er moet een eind komen aan de huidige premiesystematiek, waarin jongeren volgens de CU de ouderen sponsoren.
  • Pensioensparen voor zelfstandigen moet gemakkelijker worden, maar niet verplicht.
  • Collectiviteit in pensioenstelsel moet behouden blijven.
  • Solidariteit (eerlijke verdeling van lusten en lasten) moet gehandhaafd blijven.
  • De CU kiest voor persoonlijke pensioenpotjes, zodat iedereen weet hoeveel hij gespaard heeft.

Als het gaat om de pensioenen krijgt de Christen Unie op basis van het feitelijke gedrag in de afgelopen 4 jaar een rode duim naar beneden.

 

  
Reageer op dit item