50 PLUS

zondag 22 januari 2017
Thema's:  Blog

Verkiezingsprogramma
50PLUS wil het huidige pensioenstelsel behouden, korting op de pensioenuitkering voorkomen en indexering van de pensioenen herstellen. 50PLUS vindt dat de koopkracht van ouderen hersteld moet worden en in de toekomst gelijke tred moet houden met die van de werkenden.

Afgelopen 4 jaar.
50PLUS heeft de afgelopen 4 jaar onophoudend geattendeerd op het feit dat de inkomenspositie van ouderen achteruit gaat. Dat komt omdat de pensioenen al lange tijd niet meer geïndexeerd worden en het is ook het gevolg van belastingmaatregelen die wel in het voordeel werkten van mensen met een baan, maar aan de neus van ouderen voorbij gingen.
50PLUS heeft recent een wetsvoorstel ingediend, ter voorkoming van korting op de pensioenuitkeringen en diende bij de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer een motie in, waarin aan het kabinet wordt gevraagd om er alles aan te doen om pensioenkortingen te voorkomen. De motie kreeg niet de steun van een meerderheid en werd door premier Rutte afgeraden.

Standpunten in het kort:
•    Het huidige pensioenstelsel blijft behouden. 
•    Er komen geen kortingen op de pensioenuitkering en de pensioenen moeten geïndexeerd worden. 
•    Introduceren van een andere systematiek om de soliditeit van pensioenfondsen vast te stellen.
•    Afschaffing huidige rekenrente.
•    AOW-leeftijd gaat naar 65 jaar.

50PLUS krijgt een groene duim omhoog.

 

 07-02-2017 12:08

Het 50 plus programma is uniek in haar soort. behoud van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar is absoluut een verstandig en realistisch Wij worden wel ouder maar dat impliceert zeker niet dat allen ook langer kunne werken. Heel veel werkelozen die gebruik gaan maken van een uitkering ipv een zelf betaald dus verdient pensioen. (uitgesteld loon)

 
Reageer op dit item