45 Pensioenfondsen volgens DNB in de gevarenzone

woensdag 2 mei 2018
Thema's:  Pensioenmeter

De actuele dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen is in het eerste kwartaal van dit jaar gedaald met 1,2 procentpunten naar 107,5%. De beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden) is gestegen naar 107,8%. 

Naijleffect
De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor de vraag of pensioenfondsen hun pensioenuitkeringen mogen verhogen of moeten verlagen. Het stijgen van de beleidsdekkingsgraad is een na-ijleffect van de dekkingsgraden van 2017.

Verlies op aandelen
De financiële positie is verslechterd omdat de waarde van de verplichtingen toenam tot 1242 miljard en het vermogen met 10 miljard daalde naar 1336 miljard euro. Volgens De Nederlandsche Bank komt dit omdat de fondsen verliezen leden op hun aandelen.

Voldoende in kas
De pensioenfondsen als geheel hebben nog steeds meer pensioengeld in kas dan absoluut noodzakelijk. Bij een aantal pensioenfondsen evenwel is de financiële buffer te klein. Als pensioenfondsen 5 jaar onder de minimale beleidsdekkingsgraad van 104%* blijven, dan moeten zij korten op de pensioenen.

45 Fondsen in zwaar weer
Bij 45 van de ruim 200 pensioenfondsen is het risico van korten reëel. Het gaat volgens DNB daarbij om 3,4 miljoen actieve en 1,9 miljoen pensioengerechtigde deelnemers, ongeveer 60% van het totale aantal deelnemers.

N.B.* Loon voor Later tekent hierbij aan, dat deze cijfers de uitkomst zijn van de berekeningssystematiek die pensioenfondsen volgens de regels van de Nederlandse overheid moeten volgen. Volgens een toenemend aantal critici zijn die regels niet realistisch en staan de pensioenfondsen er in werkelijkheid beter voor dan uit de overheidsregels blijkt.13-06-2018 11:41

Hieruit kun je aflijden dat wij gegijzeld worden door regels niet passend. In de situatie.

 
Reageer op dit item