37 Wat betekent het begrip “dekkingsgraad”??

dinsdag 11 juli 2017
Thema's:  Vraag en antwoord

De dekkingsgraad geeft de soliditeit van een pensioenfonds aan bij een bepaalde rentestand. Als de rente daalt moeten pensioenfondsen meer geld in reserve houden om aan toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen voldoen.
Bij een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% is er105 euro in kas voor elke 100 euro aan toezeggingen. De fondsen moeten een buffer hebben om eventuele tegenvallers op de financiële markten te kunnen opvangen.

Beleidsdekkingsgraad
De Nederlandsche Bank hanteert voor het beoordelen van de soliditeit van pensioenfondsen de zogenaamde beleidsdekkingsgraad. Dat is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. 115% Wordt gezien als een veilige beleidsdekkingsgraad. Daaronder mogen pensioenfondsen niet indexeren, d.w.z. pensioenen aanpassen aan de prijsstijging.
De meeste Nederlandse pensioenfondsen zitten ruim onder deze norm van 115% en hebben om die reden al jarenlang niet kunnen indexeren waardoor de koopkracht van mensen met een aanvullend pensioen de afgelopen jaren stelselmatig is afgenomen. 
Reageer op dit item