36. Welke andere mogelijkheden zijn er voor een fonds dat moet stoppen?

vrijdag 21 april 2017
Thema's:  Vraag en antwoord

Het fonds kan zich aansluiten bij een ander en groter fonds. Dit kan wel consequenties hebben voor de overstappers als dat fonds er slecht voorstaat, bv. een wijziging van de aanspraken, zoals een korting op het pensioen.
De Nederlandsche Bank ziet erop toe dat de belangen van alle betrokkenen goed worden behartigd. Een andere mogelijkheid om de problemen op te lossen: het versoberen van de pensioenregeling, bijvoorbeeld het loslaten van de garantie op een uitkering van een tevoren overeengekomen omvang. 
Reageer op dit item