27. Waarom mag ik niet zelf over mijn pensioen beslissen?

donderdag 23 februari 2017
Thema's:  Vraag en antwoord

De meeste mensen sparen gedwongen via een pensioenfonds. Dat is om zeker te stellen dat mensen aan hun oude dag denken en niet alles nu al opmaken.
Er wordt gesproken over wijzigingen in het pensioenstelsel, waardoor er meer individuele vrijheid zou ontstaan. Uit onderzoek blijkt, dat de meeste pensioendeelnemers niet zitten te wachten op meer keuzevrijheid. Het is een ingewikkeld onderwerp en het is moeilijk om daarin als niet-deskundige eigen keuzes te maken. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat uitgerekend de mensen die het minst van hun pensioen weten, het liefst een grotere vrijheid van handelen zouden willen hebben. 
Reageer op dit item