22. Waarom lees ik dan zoveel negatieve berichten over de pensioensector?

zaterdag 18 februari 2017
Thema's:  Vraag en antwoord

Er zijn verschillende redenen: veel bedrijven zouden wel een minder duur pensioenstelsel willen, zodat hun winsten hoog blijven. De vakbeweging gunt werkenden tijdens hun werkzame leven graag een hoog loon en houden daarom de pensioenpremie graag laag. De overheid wil bezuinigen en doet dat o.a. door de ambtenarensalarissen niet te hard te laten groeien. De laatste keer dat het nettoloon van ambtenaren steeg kwam dat niet door een loonsverhoging, maar door minder pensioenpremie te betalen dan nodig is voor een goed pensioen. En sommige politieke partijen en bedrijven willen meer marktwerking in de pensioensector, zoals ook in de zorg.  
Reageer op dit item