13. Hoe komen pensioenafspraken tot stand?

woensdag 18 januari 2017
Thema's:  Vraag en antwoord

Pensioenafspraken worden gemaakt tussen werkgevers en werknemersorganisaties. Die hebben dubbele belangen. Bedrijven willen graag hun winst zo hoog mogelijk houden en de loonkosten –waarvan de pensioenpremie deel is- temperen.
De vakbeweging moet zowel de belangen van de gepensioneerden dienen (veiligstellen van een goed pensioen) als de belangen van werkenden, die graag zoveel mogelijk netto van hun huidige loon over houden. Dat lukt in veel gevallen door de pensioenpremie laag te houden. De overheid zou als onafhankelijk toezichthouder de inkomenspositie van gepensioneerden moeten bewaken, maar ook de overheid zit in een dubbelrol.
Zorgt de overheid goed voor de belangen van gepensioneerden, dan krijgt de overheid daarvan als werkgever de rekening gepresenteerd, doordat de loonkosten stijgen. Kostenbeheersing heeft bij de overheid op dit moment een grotere prioriteit dan erop toezien dat gedane pensioenbeloftes kunnen worden nagekomen.

 18-01-2017 18:31

De overheid heeft als werkgever een dubbele pet op. Werkgevers en werknemers maken samen afspraken en leggen dit vast. Bij niet nakomen kan de rechtelijke macht er een uitspraak over doen.

 
Reageer op dit item