12. Het staat er met de pensioenfondsen slecht voor, lees ik. Hoe komt dit?

maandag 16 januari 2017
Thema's:  Vraag en antwoord

De overheid heeft in 2015 een nieuwe systematiek ingevoerd, die door pensioenfondsen verplicht gebruikt moet worden om vast te stellen of ze voldoende geld hebben om in de toekomst alle pensioenuitkeringen te garanderen. Volgens de critici van die rekenmethode is de overheid veel te somber. Pensioenfondsen moeten rekenen met een verwacht rendement van  (op dit moment) ongeveer 1% op hun vermogen. Maar in werkelijkheid maken ze gemiddeld een rendement van zo’n 6%. Deskundigen hebben berekend,  dat zelfs bij een rendement van 2,5%  voldoende geld binnenkomt om alle toekomstige verplichtingen na te komen.
De meeste pensioenfondsen halen dat rendement of zitten er boven. Objectief gezien is er dus geen reden om pensioenafspraken niet na te komen. 
Reageer op dit item