Plan van 50PLUS om pensioenkorting te voorkomen is realistisch.

zondag 14 januari 2018
Thema's:  Blog

“Nu de economie weer op volle toeren draait en werkenden in het algemeen kunnen rekenen op een inkomensstijging, is het wel bijzonder wrang te moeten constateren dat de 3,5 miljoen gepensioneerden niet kunnen meedelen in deze euforie”. Dat zegt hoogleraar economie  Bernard van Praag op de website Mejudice.

Achterstand loopt op
Het is niet de eerste tegenvaller voor de ouderen. Volgens cijfers van het ABP (pensioenfonds van de ambtenaren) zijn de deelnemers aan dit pensioenfonds in de periode 2008-2016 12% achtergebleven door gemiste indexering. Bij ongewijzigd kabinetsbeleid zal de achterstand in 2020 zijn opgelopen tot 20%.

Pensioenregels zijn te streng
Toezichthouder De Nederlandsche Bank houdt als het om indexering van de pensioenuitkering gaat de voet op de rem, omdat de pensioenfondsen er volgens de geldende rekensystematiek niet goed voorstaan. Maar die positie wordt volgens Bernard van Praag veel te somber voorgesteld. Het rekenmodel is te conservatief. Houdt het kabinet daaraan vast dan zullen verschillende pensioenfondsen in de komende jaren de pensioenuitkering zelfs moeten verlagen om aan de overheidsregels te voldoen, terwijl daar objectief gezien geen reden voor is. Als je er met een realistische blik naar kijkt gaat het met veel pensioenfondsen niet zo slecht als het kabinet wil doen geloven.

50PLUS wil tijdelijke aanpassing van de regels
Binnenkort debatteert de Tweede Kamer over een voorstel van 50PLUS over een tijdelijke aanpassing van de pensioenwet. 50PLUS wil voor een termijn van 5 jaar een bodem leggen in de rentevoet, waarmee de financiële positie van pensioenfondsen wordt berekend.  Nu nog beweegt de rentevoet mee met de marktrente. Een vast percentage van 2% is gezien de economische omstandigheden volgens 50PLUS verantwoord. Als de soliditeit van pensioenfondsen wordt berekend met dit percentage, zullen geen kortingen nodig zijn. 

Maar is het een realistische aanpassing?
Bernard van Praag vindt van wel. 
"Het wetsvoorstel van 50PLUS is een uiterst bescheiden en financieel volledig verantwoorde reparatiemaatregel die een klein gedeelte van het onrecht, dat gepensioneerden en ouderen nog actieven is aangedaan in de laatste decennia, zou terugdraaien”, zegt hij op Mejudicde

Hele artikel lezen? Klik hier.19-01-2018 23:57

Rekenrente vaststellen op basis van het gemiddelde rendement van de afgelopen 10 jaar, gedeeld door het inflatiecijfer van het lopende jaar.

19-01-2018 10:54

2% is te laag. 4%is realistiser

15-01-2018 19:15

zou geweldig zijn we worden toch al hard genoeg gepakt op vele fronten

14-01-2018 11:04

De gemiddelde rentewinst die de pensioenfondsen tijdens de crisis maakten was 6%, er zit geld genoeg in de potten! Dankzij Draghi hebben de gepensioneerden al een grote achterstand op het uitbetalen van hun uitgestelde loin! En daarbij komt dan nog de stapeling van kosten door oa de BTW verhoging en meerkosten voor de gezondheidszorg.... Ga maar door zo, er komen straks nog meer voedselbanken bij....

 
Reageer op dit item